CO2 beleid

CO2 beleid

De klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. Als organisatie kijken wij constant hoe wij ons steentje kunnen bijdragen om CO2 te reduceren.

Ons beleid met betrekking tot de CO2-uitstoot is onderdeel van ons gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Circulariteit staat daarbij hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat wij een actief beleid voeren om milieuvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te stimuleren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. De Jonge Waterbouw zet zich in om de uitstoot van zowel de eigen organisatie, als de leveranciers te verminderen.

Op basis van de uitgevoerde emissie inventaris is de Carbon footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2-uitstoot van onze organisatie. Aan de hand van deze footprint hebben wij maatregelen vastgesteld, die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

3.A.1 Carbon Footprint / 3.B.1 CO2 Reductie doelstellingen

3.D.1 Keteninitiatief

Certificaat

Links

Footprints