Overstortstuw

Overstortstuw

Op sommige plaatsen is het nodig om het waterniveau te verhogen. In dit geval geeft Staatsbosbeheer opdracht tot het plaatsen van een overstortstuw.

Overstortstuw

Detail overstortstuw