Veerse Meer

Kunststof damwand Veerse Meer

In opdracht van Waterschap Scheldestromen verzorgen we alle damwanden rondom het Veerse Meer.

Kunststof damwand Veerse Meer

Het Waterschap kiest voor kunststof omdat dit onderhoudsvriendelijk is en duurzaam.

Kunststof damwand Veerse Meer

Detail vanuit de lucht.