Gemeente Middelburg

Gemeente Middelburg

Aanleg 3 nieuwe fiets- voetgangersbruggen.

Gemeente Middelburg

Vervangen van 4 fiets- voetgangersbruggen.

Gemeente Middelburg

In het meerjarenplan bekijken we wanneer restauratie te duur wordt. In dit geval wordt een brug vervangen.